Multimedia Đọc Báo in
11:03, 15/06/2024
Ban chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 huyện Lắk cho biết sẽ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.