Multimedia Đọc Báo in
08:31, 13/06/2024
PCI trở thành “thước đo” đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.