Multimedia Đọc Báo in
15:49, 12/06/2024
Sáng 12/6, UBND huyện Cư Kuin phối hợp với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh khai mạc lớp tập huấn nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước và tổ cộng nghệ số cộng đồng năm 2024.