Multimedia Đọc Báo in

Huyện M’Drắk: Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị

17:00, 12/04/2024

Huyện M’Drắk thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp triển khai trên địa bàn huyện thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2024 trên địa bàn huyện M’Drắk.

Thông báo đến các doanh nghiệp nắm, biết gồm các Dự án:

1. Dự án 1: Trồng cây dược liệu quý. Kinh phí: 920.000.000 đồng.

 2. Dự án 2: Dự án trung tâm nhân giống công nghệ cao xã Cư M’ta. Kinh phí: 910.000.000 đồng.

3. Dự án 3: Nuôi gà thả vườn trên địa bàn xã Krông Jing, Krông Á, Cư San, Ea Pil. Kinh phí: 1.930.000.000 đồng.

4. Dự án 4: Nuôi bò cái sinh sản (Bò vàng VN) trên địa bàn xã Cư M’ta, Ea Trang, Cư Króa. Kinh phí: 1.950.000.000 đồng.

5. Dự án 5: Nuôi bò cái sinh sản (Bò vàng VN) trên địa bàn xã Ea M’Doal, Cư Prao và buôn Cư Prao, xã Ea Lai. Kinh phí: 1.950.000.000 đồng.

6. Dự án 6: Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Krông Á, Cư Króa, Cư Prao, xã Ea Pil. Kinh phí: 1.850.000.000 đồng.

7. Dự án 7: Nuôi heo thịt trên địa bàn xã Krông Á, Cư M’ta, Krông Jing, xã Ea Pil. Kinh phí: 1.950.000.000 đồng.

Quý doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện, năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp triển khai trên địa bàn huyện thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2024 gửi 01 bộ hồ sơ (bản gốc) gồm:

1. Đơn đề nghị về việc hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (Mẫu số 01 kèm theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023)

2. Tên Dự án, kế hoạch liên kết (Mẫu số 02 kèm theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023).

3. Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết (Mẫu số 03 kèm theo Nghị định số 98/2018/ND-CP ngày 05/7/2018)

4. Bản thỏa thuận việc cử đơn vị làm chủ trì liên kết {Mẫu số 03 kèm theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023).

5. Bản cam kết Bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường {Mẫu số 05 kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018).

6. Bản phô tô hợp đồng liên kết

7. Hồ sơ năng lực của các bên tham gia.

Hồ sơ gửi về: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện M'Drắk.

Địa chỉ: số 41 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn M'Drắk, huyện M'Drắk, tỉnh Đăk Lắk.

Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 24/4/2024.

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện M'Drắk: http://mdrak.daklak.gov. vn/ và báo Đắk Lắk.

Mọi chi tiết liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Chuyên viên phòng NN&PTNT huyện M’Drắk, SĐT liên hệ: 0965967879.

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm của Qúy cơ quan, tổ chức!

 


Ý kiến bạn đọc