Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

19:33, 06/06/2024

Ngày 9/5/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. 

Nội dung: Lan Anh
Trình bày: Công Định
 


Ý kiến bạn đọc