Multimedia Đọc Báo in

(Infographic) Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

09:36, 11/06/2024

Sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, được đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Việc tổ chức Ngày hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQ.

Nội dung: Như Quỳnh

Ảnh: Hữu Hùng

Trình bày: Đức Văn


Ý kiến bạn đọc