Multimedia Đọc Báo in
15:31, 14/06/2024
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 10/6/2024 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Theo đó, Chỉ thị đề ra 5 nhiệm vụ để triển khai Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.