Multimedia Đọc Báo in
08:21, 11/06/2024
   Sau hơn 8 tháng triển khai, mô hình “Phân loại, thu gom và xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình” đã mang lại hiệu ứng tích cực.