Multimedia Đọc Báo in
11:01, 15/06/2024
6 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách du lịch đến huyện Lắk đạt 13.586 lượt, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.