Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

16:30, 11/06/2024

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 10/6/2024 về Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Cụ thể, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành giáo dục, trong đó trực tiếp là người đứng đầu phải tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi; nhận diện, dự báo sát tình hình thực tế, những khó khăn, vướng mắc có thể nảy sinh trong quá trình tổ chức để chủ động phương án xử lý, giải quyết kịp thời.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, TP. Buôn Ma Thuột. Hình minh họa
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh minh họa.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 16/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024”; chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ thi trong phạm vi toàn tỉnh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi, thành lập các tổ kiểm tra trước và sau kỳ thi; chỉ đạo Sở GD-ĐT, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phương án phối hợp, tổ chức để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 hiệu quả, công bằng...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, định hướng công tác tuyền thông; đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực về Kỳ thi...

Giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các cơ sở đoàn tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh, người dân…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc